Euronda

Autoklav sa  dva procesa rada sporiji na 124 te brži na 134 stupnjeva c u komori se nalaze 4 ladice a ona je zampremine 18 litara.

Euranda E5:
0-euronda
Euranda E5:
Euranda e
Euranda E5:
2-euronda 5