MK Dent

  • Turbina HC7031K , titanska turbina, keramički ležajevi, tri mlaznice za sprej – 4.300,00K

HC7031K

  • Turbina HC4021K, bez svjetla, za Kavo kuplung, tri mlaznice za sprej – cijena 3.200,00 Kn

HC4021K

  • Turbina HC6021K, turbina sa svijetlom, keramički ležajevi, tri mlaznice za sprej, za Kavo kuplung – cijena 4.000,00 Kn
  • Plavi količnik LS2011L sa svjetlom – cijena 3.600,00 Kn
  • Plavi količnik LS2011 bez svjetla – cijena 2.800,00 Kn
  • Nasadnik LS1011 – cijena

LS1011

  • Pjeskara za skidanje mekih naslaga – cijena 5.000,00 Kn
  • Prah za pjeskaru 300 g različiti okusi – cijena 120,00 Kn
  • Nastavci za skidač kamenca – cijena 270,00 Kn
  • Sprej LU1011 učinkovita zaštita instrumenata – cijena 150,00 Kn

LU1011